Fokdoel

In het mooie (gele) pocketboekje “De Standaard”, die net per november 2010 weer bijgewerkt is, staat onder andere het Fokdoel van onze ras dwerggeiten. Hieronder de letterlijke tekst van dit hoofdstuk en volgens mij de basis van alles.

Voor een juist gebruik van de standaard wordt het fokdoel steeds als uitgangspunt genomen: De dwerggeitenfokkerij is een sportfokkerij waarbij de waarde van de dieren niet in prestaties of productiecijfers is uit te drukken. Als klein tot middelgroot ras in de categorie van de huisdieren of kleinvee is de Nederlandse Dwerggeit populair geworden vanwege het aansprekende, alerte en levendige karakter, de verhoudingsgewijs weinig ruimte vragende maatverhoudingen, het gemakkelijke onderhoud en de verzorging en het natuurlijk voorkomen. Vanwege dit laatste wordt gestreefd naar een type met een vloeiend en harmonieus geheel aan lichaamsdelen en lichamelijke eigenschappen. Het ideaal is dat het dier, in de vrije kudde of natuur, lichamelijk zo optimaal mogelijk zou kunnen functioneren, zoals bij de andere rassen van de holhoornigen. Hierdoor is het leggen van extra accenten op bepaalde lichaamsdelen of andere lichamelijke eigenschappen uitgesloten. Vanuit deze achtergrond wordt in de beoordeling van type, maatverhoudingen, geraamte, spierontwikkeling en onderdelen, gestreefd naar een zorgvuldig evenwicht tussen levensduur, voortplanting, wendbaarheid, souplesse, snelheid, sprongkracht en een aansprekend, alert en levendig karakter. Verder kunnen de individuele doelstellingen van fokkers verschillend zijn. Voor actieve deelnemers aan shows staat de veredeling van het ras centraal. Dat is het, door een gerichte fokkerij, vastleggen van kenmerken als:

  • aansprekend type met harmonieuze verhoudingen
  • correcte bouw in alle onderdelen
  • levendig, temperamentvol karakter

Actieve fokkers toetsen hun inzichten en de resultaten van hun fokarbeid op beoordelingsdagen en shows. Anderen vinden het houden van de dieren op zich al waardevol genoeg.

Einde citaat.

Hierboven staat dat de individuele doelstellingen van fokkers verschillend zijn. Mijn doelstelling is zeker die van het veredeling van het ras en met nadruk op verEDELing en het RAS en ga dan ook actief naar keuringen met mijn dieren. Mijn ideaal is een dwerggeitje die op 3-4 jarige leeftijd de hoogtemaat van 52-53 cm heeft en daarbij vooral veel jeugdigheid en uitstraling laat zien en vooral thuis ook altijd mooi attent in het hok en het weitje staat, met een aangenaam speels en lief karakter.

Scroll naar boven